Sanatorium "Włókniarz"

Busko-Zdrój

W 2021 ROKU NIE PODWYŻSZAMY CEN !!!

OBOWIĄZUJĄ CENY NIEZMIENIONE OD 01.01.2020r.

Szanowni Państwo

W związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 367), warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV2 z materiału pobranego nie wcześniej niż 4 dni przez terminem rozpoczęcia leczenia .

 W SANATORIUM „WŁÓKNIARZ” leczymy choroby: reumatologiczne i ortopedczno-urazowe, układu nerwowego, skóry, układu wydzielania wewnętrznego przemiany materii oraz przyzębia. W naszym Sanatorium znajdą Państwo zakwaterowanie w każdym wymaganym standardzie ( od standardu niskiego aż po apartamenty o wysokim standardzie ). Baza hotelowa, zabiegowa i pozostała jest dostępna bez potrzeby wychodzenia z budynku (windy, łączniki, podjazdy dla wózków). Dysponujemy własnym rozległym terenem parkowo-rekreacyjnym. W naszym obiekcie działają także: salon odnowy biologicznej SPA, salon kosmetyczny, salon fryzjerski, dwie kawiarnie,sklep spożywczo-przemysłowy, sklep ortopedyczny, wypożyczalnia rowerów, sala konferencyjna, bankomat, biblioteka. Na terenie naszego ośrodka znajduje się strzeżony całodobowo parking (płatny). Pokoje hotelowe w budynku A-1 wyposażone są w komputery z dostępem do internetu, kuracjusze z pozostałych budynków mogą skorzystać z płatnej sali internetowej lub bezpłatnego połączenia wi-fi dostępnego na terenie całego obiektu.


NAPISZ DO NAS.


Nowy rabat dla stałych klientów
Kuracjusze, których suma  dotychczasowych dni  pełnopłatnych
pobytów leczniczych począwszy od 1.I.2006r. wynosi łącznie co najmniej 40 dni nabywają prawo do rabatu w wysokości 5% należnej opłaty.

Rabat przysługuje od dnia 01.01.2019r.Wykaz telefonów:

centrala - 41 3707000

dział rezerwacji - 41 3707070

dział planowania zabiegów - 41 3707052

księgowość - 41 3707007

administracja blok A - 413707001

administracja blok B, C - 413707002

administracja blok A1 - 413707110

fax - 41 3781018
W oparciu o "Wytyczne Krajowego konsultanta w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej i Ministra Zdrowia dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce" z dnia 11.03.2021 r. do sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

Wszystkie osoby posiadające skierowanie na turnus z NFZ muszą niezwłocznie skontaktować się z Sanatorium Włókniarz w Busku - Zdroju w celu uzupełnienia danych do wystawienia skierowania na test w kierunku SARS-CoV-2. Prosimy o kontakt  pod nr tel. 41 370 70 00 lub 41 370 70 70.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji uzdrowiskowej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w sanatorium. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą mogły zostać przyjęte na leczenie.

Podczas pobytu w sanatorium obowiązuje regulamin porządkowy wraz z aneksem nr 2 .

Informacje dla pacjentów dotyczące bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zachorowania powodowanego przez koronawirusa SARS–CoV-2. Działania realizowane są na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, WHO oraz innych stosownych służb.
KOMUNIKAT

W związku z zamiarem brakowania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrekcja Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o odbiór w/w dokumentacji przez osoby zainteresowane lub upoważnione. Wydanie dokumentacji może nastąpić na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Sanatorium Włókniarz.

Powyższe dotyczy pacjentów leczonych w sanatorium w latach 1999.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się do 30.10.2021. roku. Odbiór następuje za potwierdzeniem. 

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 7007.
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do zniszczenia.

Podstawa prawna: Art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania & 75 pkt.1


Nasi partnerzy


Promocja
Pobyty lecznicze już od 185 zł dziennie w pokoju 1-osobowym !