Cennik rehabilitacja medyczna

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2024.BLOKI: A, B, C.


BLOK A1.
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2024r

- opłata ryczałtowa za niepełny osobodzień ( w przypadku wcześniejszego przyjazdu) – 80 zł/os.

- ceny ryczałtowe obejmują zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, opiekę lekarsko - pielęgniarską, oraz średnio 5 zabiegów dziennie – w tym kąpiele w najlepszej wodzie siarczkowej oraz w solance (w dni robocze tygodnia oprócz niedziel i świąt) wg wskazań lekarza, w tym 1 zabieg z grupy zabiegów promocyjnych wg możliwości:

  • Masaż andulacyjny
  • Lampa Bioptron
  • Nu-step
  • Masażer stóp
  • Vacumed
  • Ceragem
  • Fotel masujący/ kołyszący
  • Masaż shiatsu
  • Platforma BMS

- za badania specjalistyczne, diagnostyczne i analityczne, leki, zabiegi wykraczające poza podstawowy profil leczniczy /za wyjątkiem świadczeń w przypadkach zagrożenia życia / pobierane będą opłaty zgodnie z odrębnymi cennikami

-ceny mogą ulegać zmianom, obowiązuje cena w okresie pobytu,

-nie dokonujemy rezerwacji na konkretny numer pokoju, tylko na określoną kategorię pokoju.

W celu odbycia kuracji należy posiadać podstawowe wyniki badań lekarskich: morfologię krwi, OB, badanie ogólne moczu, RTG (ważny do 2 lat wstecz) i EKG.

Kuracjusze korzystający po raz trzeci i kolejny z pełnopłatnego pobytu leczniczego ( każdorazowo co najmniej 20 dni ) w Sanatorium „Włókniarz” w Busku -Zdroju , nabywają prawodo rabatuw wysokości 15% uiszczonej opłaty, natomiast kuracjusze korzystający po raz trzeci i kolejny z pełnopłatnegopobytu leczniczego (każdorazowo co najmniej13 dni ) nabywają prawodo rabatuw wysokości 10% uiszczonej opłaty.(W celu uzyskania rabatu należy przedstawić do wglądu kartę stałego klienta lub dowody wpłaty z ostatnich 3-ch pobytów).

Kuracjusze, których suma dotychczasowych dni pełnopłatnych pobytów leczniczych począwszy od 01.01.2006 roku wynosi łącznie co najmniej 40 dni nabywają prawo do rabatu w wysokości 6% należnej opłaty. Rabat przysługuje od dnia 01.01.2019r.

Pobyt rozpoczyna się o godz. 700 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 2200 w dniu jego zakończeniaz możliwością bezpłatnego noclegu do godz. 700 dnia następnego,po uprzednim uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową.

Przy opuszczeniu Sanatorium po godz. 700 należy uiścić opłatę ryczałtową za niepełny osobodzień w wysokości 80zł/os. Pobyt ten może trwać do godz. 1200Recepcja – 41  370 70 00;  sekretariat, rezerwacja - 41 370 70 70,  41 370 70 03