Cennik rehabilitacja medyczna

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2022.

BLOKI: A, B, C.


BLOK A1.

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2022r- opłata ryczałtowa za niepełny osobodzień ( w przypadku wcześniejszego przyjazdu) – 60 zł/os.
- ceny ryczałtowe obejmują zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, opiekę lekarsko - pielęgniarską, oraz średnio 5 zabiegów dziennie – w tym kąpiele w najlepszej wodzie siarczkowej oraz w solance (w dni robocze tygodnia oprócz niedziel i świąt) wg wskazań lekarza, w tym 1 zabieg z grupy zabiegów promocyjnych wg możliwości:· Grota solno-jodowa
· Masaż andulacyjny
· Lampa Bioptron
· Nu-step
· Masażer stóp
· Vacumed
· Ceragem
· Fotel masujący/ kołyszący
· Masaż shiatsu
· Platforma BMS
- za badania specjalistyczne, diagnostyczne i analityczne, leki, zabiegi wykraczające poza podstawowy profil leczniczy /za wyjątkiem świadczeń  w  przypadkach  zagrożenia  życia /  pobierane  będą  opłaty zgodnie  
  z odrębnymi cennikami,
-   ceny mogą ulegać zmianom, obowiązuje cena w okresie pobytu,
-   nie dokonujemy rezerwacji na konkretny numer pokoju, tylko na określoną kategorię pokoju.
      
     W celu odbycia kuracji należy posiadać podstawowe wyniki badań lekarskich: morfologię krwi, OB, badanie ogólne  moczu, RTG (ważny do 2 lat wstecz) i EKG.
 Kuracjusze korzystający po raz trzeci i kolejny z pełnopłatnego pobytu leczniczego ( każdorazowo co najmniej 20 dni ) w Sanatorium „Włókniarz” w Busku -Zdroju , nabywają prawo  do rabatu  w wysokości 15% uiszczonej opłaty, natomiast kuracjusze korzystający po raz trzeci i kolejny z pełnopłatnego  pobytu leczniczego (każdorazowo co najmniej  13 dni ) nabywają prawo  do rabatu  w wysokości 10% uiszczonej opłaty.  (W celu uzyskania rabatu należy przedstawić do wglądu kartę stałego klienta lub dowody wpłaty z ostatnich 3-ch pobytów).Kuracjusze, których suma dotychczasowych dni pełnopłatnych pobytów leczniczych począwszy od 01.01.2006 roku wynosi łącznie co najmniej 40 dni nabywają prawo do rabatu w wysokości 6% należnej opłaty. Rabat przysługuje od dnia 01.01.2019r.      Pobyt rozpoczyna się o godz. 7:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 2200 w dniu jego zakończenia  z możliwością bezpłatnego    noclegu do godz. 700 dnia następnego,  po uprzednim uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową.
      Przy opuszczeniu Sanatorium po godz. 7:00 należy uiścić  opłatę ryczałtową za niepełny osobodzień w wysokości 60 zł/os. Pobyt ten może trwać do godz. 12:00

Recepcja – 41  370 70 00;sekretariat, rezerwacja - 41 370 70 70