Cennik

rehabilitacja medyczna

Cennik obowiązuje od 1 lipca 2017.


BLOKI: A, B, C.


BLOK A1.

Cennik obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 roku

- opłata ryczałtowa (za niepełny osobodzień) w przypadku wcześniejszego przyjazdu wynosi 60,00 zł

- ceny ryczałtowe obejmują zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, opiekę lekarsko - pielęgniarską,

oraz średnio 5 zabiegów dziennie (w dni robocze) wg wskazań lekarza, w tym 1 zabieg z grupy zabiegów promocyjnych:

· Grota solno-jodowa

· Masaż andulacyjny

· Lampa Q-light

· Nu-step

· Masażer stóp

· Vacumed

· Ceragem

· Fotel masujący

· Masaż shiatsu

· Muzyka i relaks

· Muzykoterapia

· „Jazda konna” na sali

· Krzesło hula

· Platforma BMS


- za badania specjalistyczne, diagnostyczne i analityczne, zabiegi wykraczające poza podstawowy profil leczniczy, leki poza ustaloną normę i zasady /za wyjątkiem świadczeń w przypadkach zagrożenia życia / pobierane będą opłaty zgodnie z odrębnymi cennikami,

- ceny mogą ulegać zmianom, obowiązuje cena w okresie pobytu,

- nie dokonujemy rezerwacji na konkretny numer pokoju, tylko na określoną kategorię pokoju.

W celu odbycia kuracji należy posiadać podstawowe wyniki badań lekarskich: morfologię krwi, OB, badanie ogólne moczu, RTG (ważny do 2 lat wstecz) i EKG.

Kuracjusze korzystający po raz trzeci i kolejny z pełnopłatnego pobytu leczniczego ( każdorazowo co najmniej 20 dni ) w Sanatorium „Włókniarz” w Busku -Zdroju , nabywają prawo do rabatu w wysokości 10% uiszczonej opłaty, natomiast kuracjusze korzystający po raz trzeci i kolejny z pełnopłatnego pobytu leczniczego (każdorazowo co najmniej13 dni ) nabywają prawo do rabatu w wysokości 6% uiszczonej opłaty.(W celu uzyskania rabatu należy przedstawić do wglądu kartę stałego klienta lub dowody wpłaty z ostatnich 3-ch pobytów).

Kuracjusze, których suma dotychczasowych dni pełnopłatnych pobytów leczniczych począwszy od 01.01.2006 roku wynosi łącznie co najmniej 40 dni nabywają prawo do rabatu w wysokości 4% należnej opłaty.*

Rabat przysługuje od dnia 01.07.2016r.

*Kuracjusze pełnopłatni posiadający srebrną lub złotą kartę stałego Klienta realizując pobyt pełnopłatny krótszy niż 13 dni nabywają prawo do rabatu w wysokości 4% należnej opłaty. Rabaty nie łączą się. Obowiązuje rabat zgodny z ilością dni realizowanego pobytu pełnopłatnego.

Pobyt rozpoczyna się o godz. 700 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 2200 w dniu jego zakończenia z możliwością bezpłatnego noclegu do godz. 700 dnia następnego, po uprzednim uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową.

Przy opuszczeniu Sanatorium po godz. 7:00 należy uiścić opłatę ryczałtową (za niepełny osobodzień) w kwocie 60 zł. Pobyt ten może trwać do godz. 1200