Zasady rezerwacji miejsc


W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z pobytów za pełną odpłatnością uprzejmie prosimy o wcześniejsze dokonanie rezerwacji.
Są one przyjmowane w formie pisemnej, telefonicznej lub zapytania (e-mail).

Rezerwacje przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela Dział Obsługi Kuracjuszy:

• tel. (41) 370 70 70

• sekretariat@wlokniarz.pl,

• rezerwacja@wlokniarz.pl,

• marketing@wlokniarz.pl

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 400 zł. od osoby na konto:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, Oddział w Busku-Zdroju
03 8517 0007 0017 0198 4633 0004

w terminie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji.


W razie nie wpłacenia zadatku w ustalonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.Na przelewie w pozycji "Tytułem" koniecznie prosimy podać imię nazwisko i adres kuracjusza przyjeżdżającego do Sanatorium na leczenie.

Przelew z zagranicy do banku polskiego na konto Sanatorium „Włókniarz”:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy

PL 03 8517 0007 0017 0198 4633 0004 POLU PL PR


lub zwykłym przekazem pocztowym na adres:

Sanatorium „Włókniarz”
ul. Rokosza 1
28-100 Busko Zdrój

Wpłaty zadatku z zagranicy można dokonać na podstawie obciążenia karty kredytowej klienta z podaniem do wiadomości Sanatorium Włókniarz jej numeru. Szczegółowych informacji udziela dział rezerwacji.


Wpłacony zadatek podlega zwrotowi po potrąceniu kwoty 50 zł od osoby /tytułem odszkodowania ryczałtowego za niewywiązanie się z umowy cywilno-prawnej zawartej ustnie w momencie rezerwacji. Kwotę 50 zł od osoby potrącamy wówczas, jeżeli zgłoszenie rezygnacji następuje nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem lub z powodu udokumentowanej przyczyny losowej.

Rezygnacja kuracjusza z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem kuracji powoduje utratę
zadatku w całości.

W przypadku zmiany terminu rezerwacji istnieje możliwość przeniesienia wpłaconej kwoty zadatku na okres
późniejszy (termin pobytu uzgodniony z działem rezerwacji), pod warunkiem, że zadatek zostanie wykorzystany najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego.