Rehabilitacja medyczna


W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z pobytów za pełną odpłatnością uprzejmie prosimy o zapoznanie się z terminami turnusów i dokonanie rezerwacji. Są one przyjmowane w formie pisemnej, telefonicznej lub zapytania (e-mail ). Rezerwacje przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela Dział Obsługi Kuracjuszy:

sekretariat@wlokniarz.pl, rezerwacja@wlokniarz.pl, marketing@wlokniarz.pl,

tel. (41) 370 70 70

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości- 300 zł (słownie: trzysta złotych) od osoby przy rezerwacji miejsca w pokoju 1- 2- i 3-osobowym na konto:

NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU ZDROJU
ODDZIAŁ W BUSKU-ZDROJU

03 8517 0007 0017 0198 4633 0004

Wpłacony zadatek podlega zwrotowi po potrąceniu kwoty 50 zł od osoby /tytułem odszkodowania ryczałtowego za niewywiązanie się z umowy cywilno-prawnej, zawartej w momencie rezerwacji./ Kwotę 50 zł od osoby potrącamy wówczas, jeżeli zgłoszenie rezygnacji następuje nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem lub z powodu udokumentowanej przyczyny losowej.

Rezygnacja kuracjusza z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem kuracji powoduje utratę zadatku w całości.

W przypadku zmiany terminu rezerwacji istnieje możliwość przeniesienia wpłaconej kwoty zadatku na okres późniejszy (termin pobytu uzgodniony z działem rezerwacji), pod warunkiem, że zadatek zostanie wykorzystany najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego. Prosimy zabrać ze sobą aktualne wyniki badań lekarskich jak: OB, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, EKG, RTG klatki piersiowej oraz dowód
tożsamości.

Kuracjusze korzystający po raz trzeci i kolejny z pełnopłatnego pobytu leczniczego / rehabilitacji medycznej (każdorazowo co najmniej 20 dni ) w Sanatorium „Włókniarz”, nabywają prawo do rabatu w wysokości 10 % uiszczonej opłaty, natomiast kuracjusze korzystający po raz trzeci i kolejny z pełnopłatnego pobytu leczniczego / rehabilitacji medycznej (każdorazowo co najmniej 13 dni ) nabywają prawo do rabatu w wysokości 6% uiszczonej opłaty.

ZAPRASZAMY DO REZERWACJI POBYTÓW  W BLOKU A1.

PO KONSULTACJI TELEFONICZNEJ Z DZIAŁEM REZERWACJI USTALIMY INDYWIDUALNY, DOGODNY DLA PAŃSTWA TERMIN TURNUSU.