Leczenie NFZ


Sanatorium "Włókniarz" posiada podpisane umowy z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego, szpitalnego oraz ambulatoryjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.09.139.1136) pierwszy osobodzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się o godzinie 14 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 12 ostatniego dnia pobytu.

Uprzejmie informujemy, iż nie dokonujemy wcześniejszych rezerwacji pokoi na skierowania.