Leczenie ambulatoryjne


Zachęcamy Państwa do rozpoczęcia kuracji ambulatoryjnej.

W ofercie ośrodka znajduje się szeroki pakiet masaży oraz zabiegów wykorzystujących surowce lecznicze jak: woda siarczkowo - siarkowodorowo - chlorkowa, borowina, solanki jodkowo - bromkowe. Znakomitym uzupełnieniem oferty są zabiegi z zakresu: hydroterapii, kinezyterapii, laseroterapii, magnetoterapii, światłoterapii, muzykoterapii, mechanoterapii, itp.

W leczeniu kładziemy nacisk na indywidualnie dobrane zabiegi, zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami gości oraz stanem zdrowia. Popularnością cieszą się zabiegi związane z odnową biologiczną typu wellnes, SPA, oraz Power Slim. To idealne zabiegi również na krótkie, relaksacyjne pobyty.

Zabiegi zaordynowane przez naszego lekarza dla kuracjuszy ambulatoryjnych pełnopłatnych opłacane są wg cennika zabiegów Sanatorium. Każdy pobyt leczniczy poprzedza płatna wizyta lekarska (opłata za wizytę - 80 zł.).

Rejestracja kuracjuszy ambulatoryjnych: - poniedziałek w godz. 1000-1300, wtorek-piątek 700-1200.

Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne ustalenie terminu rozpoczęcia leczenia / tel. 41-370-70-52/

Zachęcamy Państwa do rozpoczęcia kuracji ambulatoryjnej od wtorku do piątku. Czas oczekiwania na wizytę lekarską i zaplanowanie zabiegów będziemy ograniczać do minimum. Należności z tego tytułu przyjmuje Dział Planowania Zabiegów, pokój Nr 108, I piętro Zakładu Przyrodoleczniczego Sanatorium „Włókniarz”.

Kuracjusze posiadający skierowanie na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ zobowiązani są do wcześniejszego uzgodnienia pobytu w terminie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem leczenia, zgodnie z informacją podaną w potwierdzeniu skierowania pod nr. tel.: 41 3707052 lub drogą mailową: leczenie.ambulatoryjne@wlokniarz.pl

W przypadku braku takiego uzgodnienia Sanatorium nie gwarantuje realizacji świadczenia w terminie samowolnie ustalonym przez kuracjusza.