Sanatorium "Włókniarz"

Busko-Zdrój

Wykonujemy testy przesiewowe w kierunku SARS-CoV-2 bezpośrednio po przyjeździe do nas na nasz koszt.W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 24 października 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-cen..

SUPER OKAZJA W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI!

DLA POTRZEBUJĄCYCH LECZENIA I SPRAGNIONYCH RELAKSU ...


Oferujemy promocyjne pobyty lecznicze już od 185 zł. dziennie w pokoju 1 osobowym.

W pakiecie: całodzienne wyżywienie, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, zabiegi lecznicze - w tym kąpiele w najlepszej wodzie siarczkowej z własnego ujęcia. W SANATORIUM „WŁÓKNIARZ” leczymy choroby: reumatologiczne i ortopedczno-urazowe, układu nerwowego, skóry, układu wydzielania wewnętrznego przemiany materii oraz przyzębia. W naszym Sanatorium znajdą Państwo zakwaterowanie w każdym wymaganym standardzie ( od standardu niskiego aż po apartamenty o wysokim standardzie ). Baza hotelowa, zabiegowa i pozostała jest dostępna bez potrzeby wychodzenia z budynku (windy, łączniki, podjazdy dla wózków). Dysponujemy własnym rozległym terenem parkowo-rekreacyjnym. W naszym obiekcie działają także: salon odnowy biologicznej SPA, salon kosmetyczny, salon fryzjerski, dwie kawiarnie,sklep spożywczo-przemysłowy, sklep ortopedyczny, wypożyczalnia rowerów, sala konferencyjna, bankomat, biblioteka. Na terenie naszego ośrodka znajduje się strzeżony całodobowo parking (płatny). Pokoje hotelowe w budynku A-1 wyposażone są w komputery z dostępem do internetu, kuracjusze z pozostałych budynków mogą skorzystać z płatnej sali internetowej lub bezpłatnego połączenia wi-fi dostępnego na terenie całego obiektu.


NAPISZ DO NAS.


Nowy rabat dla stałych klientów
Kuracjusze, których suma  dotychczasowych dni  pełnopłatnych
pobytów leczniczych począwszy od 1.I.2006r. wynosi łącznie co najmniej 40 dni nabywają prawo do rabatu w wysokości 5% należnej opłaty.

Rabat przysługuje od dnia 01.01.2019r.Wykaz telefonów:

centrala - 41 3707000

dział rezerwacji - 41 3707070

dział planowania zabiegów - 41 3707052

księgowość - 41 3707007

administracja blok A - 413707001

administracja blok B, C - 413707002

administracja blok A1 - 413707110

fax - 41 3781018
W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, do sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.   


Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Warszawa, 24.05.2020 r.


Wszystkie osoby posiadające skierowanie na turnus z NFZ muszą niezwłocznie skontaktować się z Sanatorium Włókniarz w Busku - Zdroju w celu uzupełnienia danych do wystawienia skierowania na test w kierunku SARS-CoV-2. Prosimy o kontakt  pod nr tel. 41 370 70 00 lub 41 370 70 70.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji uzdrowiskowej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w sanatorium. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą mogły zostać przyjęte na leczenie.

Podczas pobytu w sanatorium obowiązuje regulamin porządkowy wraz

z aneksem nr 1

Informacje dla pacjentów dotyczące bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zachorowania powodowanego przez koronawirusa SARS–CoV-2. Działania realizowane są na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, WHO oraz innych stosownych służb.
KOMUNIKATW związku z zamiarem brakowania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrekcja Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o odbiór w/w dokumentacji przez osoby zainteresowane lub upoważnione. Wydanie dokumentacji może nastąpić na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Sanatorium Włókniarz.

Powyższe dotyczy pacjentów leczonych w sanatorium w latach 1998.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się do 30.04.2020 roku.
Odbiór następuje za potwierdzeniem.
 
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 7007.
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do zniszczenia.

Podstawa prawna: Art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
 i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
& 75 pkt.1


Nasi partnerzy


Promocja
Pobyty lecznicze już od 185 zł dziennie w pokoju 1-osobowym !