Nasz adres:

Sanatorium "Włókniarz"
28-100 Busko - Zdrój
ul. Rokosza 1


• sekretariat@wlokniarz.pl,

• rezerwacja@wlokniarz.pl,

• marketing@wlokniarz.pl

• leczenie.ambulatoryjne@wlokniarz.pl

Wykaz telefonów:

centrala - 41 3707000

dział rezerwacji - 41 3707070

dział planowania zabiegów - 41 3707052

księgowość - 41 3707007

administracja blok A - 413707001

administracja blok B, C - 413707002

administracja blok A1 - 413707110

fax - 41 3781018

Dyrekcja:

Dyrektor naczelny: mgr inż. Jerzy Pamuła

Z-ca Dyrektora ds Technicznych i Administracji: Tadeusz Gryc

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: Michał Maj