„Rozbudowa Sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju”

Sanatorium "Włókniarz” otrzymało dofinansowanie na projekt pod nazwą

„Rozbudowa Sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju”

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury sanatoryjnej Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju. Realizacja inwestycji umożliwi dostosowanie obiektu do obowiązujących wymagań fachowych i sanitarnych oraz obecnych i przewidywanych potrzeb zdrowotnych wynikających z dynamiki długookresowych trendów demograficznych, a także wpłynie na poprawę dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Rozbudowa obiektów sanatorium przyczyni się do znaczącego wzrostu efektywności wykonywanych świadczeń zdrowotnych oraz podniesie jakość opieki nad pensjonariuszami.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

WND-RPSW.05.01.00-26-545/09

Dane
kontaktowe:

Sanatorium „Włókniarz”

ul. Rokosza 1, 28-100 Busko-Zdrój

e-mail:
sekretariat@wlokniarz.pl

tel. (41) 370 70 00 / fax : (41) 378 10 18

Osoba
odpowiedzialna za realizację projektu:

Z-ca dyrektora ds. technicznych i administracji Tadeusz Gryc

e-mail: tadeusz.gryc@wlokniarz.pl 

Dodano
dnia 14.02.2011

I. W ramach projektu poszukujemy wykonawców robót budowlano-instalacyjnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Zastępcą dyrektora ds. technicznych i administracji Panem Tadeuszem Grycem.

Dokumentacja techniczna dostępna w siedzibie zamawiającego.

Dodano
dnia 10.12.2012

II. W ramach projektu poszukujemy pracowników na stanowiska o następującym charakterze:

  1. REHABILITANCI
  2. OBSŁUGA PUNKTU ŻYWIENIA
  3. OBSŁUGA HOTELOWA
  4. OBSŁUGA PIELĘGNIARSKO-LEKARSKA
  5. OBSŁUGA TECHNICZNA

Szczegółowe

informacje dostępne w sekretariacie.

CV oraz listy motywacyjne proszę dostarczać do sekretariatu Sanatorium „Włókniarz”.

GALERIA Z REALIZACJI

  1. Fot. 1
  2. Fot. 2
  3. Fot. 3
  4. Fot …..